CHƯƠNG TRÌNH
07g00 – 07g30: Đón tiếp – ghi danh
07g30 – 08g00: Ổn định – Tập hát các bài hát chủ đề
08g00 – 08g15: Chào đón Đức Cha Phê-rô và quý cha, quý tu sỹ
08g15 – 09g00: Đức Cha Phê-rô – Giám mục Giáo phận chia sẻ đề tài:
“Người trẻ hiệp hành: Hiệp thông – Tham gia – Sứ vụ”
09g15 – 10g30: Đi đàng Thánh Giá
10g45 – 11g00: Làm phép lá và rước lá
11g00 – 12g00: Thánh lễ
12g00 – 12g15: Cảm ơn – kết thúc

Nguồn: https://sandatviet.vn/

Xem thêm : https://sandatviet.vn/bong-da/tin-van-bong-da/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.