Theo các hội viên và các nhà quản lý tham dự chương trình, nhà nước cần tạo cơ chế huy động các nguồn vốn mới ngoài kênh ngân hàng để hỗ trợ phát triển hơn cho thị trường bất động sản. Theo đó, có cơ chế giám sát, kiểm tra rõ ràng đồng thời hướng dẫn thực hiện vừa đảm bảo quyền lợi của người huy động vừa đảm bảo quyền lợi của người thụ hưởng. Có thể xem xét cơ chế hình thành Quỹ đầu tư bất động sản theo thông lệ quốc tế trong bối cảnh nước ta đang hội nhập ngày càng sâu rộng như hiện nay.
Tuy nhiên, các đại biểu cũng khuyến cáo cần phải tập trung phát triển một cách chuyên nghiệp, lành mạnh, công khai, minh bạch, không để thế độc quyền cho bất cứ đối tượng hay lĩnh vực nào liên quan tới bất động sản.

Nguồn: https://sandatviet.vn/

Xem thêm : https://sandatviet.vn/san-dat-viet/tin-tuc-bds/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.