Group zalo:
Nhóm ngành dự báo tăng trưởng trong quý II
Ngân hàng
Đầu tư công
BDS-KCN
Công nghệ
Lưu ý: Thị trường phân hoá từng nhóm ngành, từng mã cổ phiếu. Cần chọn lựa cổ phiếu cách kỹ càng.
#nhandinhthitruong #chungkhoan #dautuchungkhoan #dautuchungkhoanchonguoimoi #chungkhoanlagi #batdongsan #dautucong #nganhang #traiphieu #nganhbatdongsankhucongnghiep #tiemnanthitruong #thitruongchungkhoan6/4

Nguồn: https://sandatviet.vn/

Xem thêm : https://sandatviet.vn/san-dat-viet/tin-tuc-bds/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.