Chiến thắng của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh đã kết thúc cuộc chiến tranh chống Mỹ của dân tộc ta kéo dài 21 năm. Đây là kết quả của một quá trình đấu tranh không ngừng nghỉ của quân và dân ta. Đại thắng mùa xuân 1975 đã để lại nhiều bài học lịch sử trong sự nghiệp giữ nước chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Trong đó nghệ thuật quân sự Việt Nam dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Nguồn: https://sandatviet.vn/

Xem thêm : https://sandatviet.vn/thoi-su/quan-su/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *