Máy bay quân sự Việt Nam bị rơi lần thứ 2 ngày 28/01/2015 làm 4 chiến sĩ hi sinh.
Máy bay quân sự Việt Nam bị rơi lần thứ 2 ngày 28/01/2015 làm 4 chiến sĩ hi sinh.
Máy bay quân sự Việt Nam bị rơi lần thứ 2 ngày 28/01/2015 làm 4 chiến sĩ hi sinh.
Máy bay quân sự Việt Nam bị rơi lần thứ 2 ngày 28/01/2015 làm 4 chiến sĩ hi sinh.
Máy bay quân sự Việt Nam bị rơi lần thứ 2 ngày 28/01/2015 làm 4 chiến sĩ hi sinh.
Máy bay quân sự Việt Nam bị rơi lần thứ 2 ngày 28/01/2015 làm 4 chiến sĩ hi sinh.
Máy bay quân sự Việt Nam bị rơi lần thứ 2 ngày 28/01/2015 làm 4 chiến sĩ hi sinh.
Máy bay quân sự Việt Nam bị rơi lần thứ 2 ngày 28/01/2015 làm 4 chiến sĩ hi sinh.
Máy bay quân sự Việt Nam bị rơi lần thứ 2 ngày 28/01/2015 làm 4 chiến sĩ hi sinh.
Máy bay quân sự Việt Nam bị rơi lần thứ 2 ngày 28/01/2015 làm 4 chiến sĩ hi sinh.

Nguồn: https://sandatviet.vn/

Xem thêm : https://sandatviet.vn/thoi-su/quan-su/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *