* Khoa học tự nhiên lớp 6 (Cánh diều):
* Khoa học tự nhiên lớp 6 (Chân trời sáng tạo):
* Khoa học tự nhiên lớp 6 (Kết nối tri thức):
* Website:

Khoa học tự nhiên lớp 6 – Kết nối tri thức – Bài 36: Động vật
* Tóm tắt nội dung bài học:

Thế giới động vật rất phong phú và đa dạng được chia thành hai nhóm lớn là Động vật không xương sống và Động vật có xương sống. Mỗi nhóm lại được chia thành nhiều lớp, ngành có đặc điểm khác nhau

Nhiều loài động vật có lợi nhưng cũng có những loài gây hại cho con người

Nguồn: https://sandatviet.vn/

Xem thêm : https://sandatviet.vn/thoi-su/the-gioi-dong-vat/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.