Kênh Câu cá:
Kênh Thiếu nhi:
Kênh One minute:
Kênh Giáo dục:

Thế giới sinh vật được phân loại thành các đơn vị theo trình tự nhỏ dần, đầu tiên là các giới rồi đến các ngành, lớp, bộ, họ, và tới các giống (chi), loài.

Giới là một đơn vị phân loại lớn nhất bao gồm các ngành sinh vật có chung những đặc điểm nhất định. Dựa vào đặc điểm cấu tạo tế bào, mức độ tổ chức cơ thể, khả năng di chuyển, kiểu dinh dưỡng,… Sinh vật được chia thành 5 giới : Giới Khởi sinh – Giới Nguyên sinh – Giới Nấm – Giới Thực vật và Giới Động vật.

Giới Khởi sinh (Monera) : Gồm những sinh vật có cấu tạo tế bào nhân sơ, Giới này có kích thước vô cùng nhỏ từ 1 – 5 micrômet. Chỉ có thể nhìn thấy chúng qua kính hiển vi. Giới này bao gồm các vi khuẩn thực và các vi khuẩn cổ rất đa dạng với nhiều hình dáng, kích thước khác nhau. Chúng sống trong đất, nước, không khí và cả trên cơ thể sinh vật khác.

Virus tuy nhỏ hơn vi khuẩn từ 10 đến hơn 100 lần nhưng chúng không thuộc giới này vì chúng không có cấu trúc tế bào – đơn vị cơ bản của sự sống. Nên virus chỉ được gọi là dạng sống mặc dù chúng cũng rất đa dạng cả về hình dáng và kích thước.

Giới Nguyên sinh (Protista) : Gồm những sinh vật có cấu tạo tế bào nhân thực, cơ thể phần lớn là đơn bào, một số có diệp lục. Giới này sống tự dưỡng hoặc dị dưỡng trong môi trường nước hoặc trên cơ thể sinh vật khác, vô cùng đa dạng.

Giới Nấm (Fungi) : Gồm những sinh vật có cấu tạo tế bào nhân thực, cơ thể đơn bào hoặc đa bào, cấu trúc dạng sợi, thành tế bào chứa kitin, không có lục lạp, lông, roi. Sống dị dưỡng: kí sinh, hoại sinh hoặc cộng sinh.

Giới Thực vật (Plantae) : Gồm những sinh vật có cấu tạo tế bào nhân thực, cơ thể đa bào, có khả năng quang hợp. Sống tự dưỡng cố định không có khả năng di chuyển.

Thực vật được chia thành các nhóm Rêu – Thực vật không có mạch, Dương xỉ – Thực vật không có mạch, không có hạt, Hạt trần – Thực vật có mạch, có hạt và Hạt kín – Thực vật có mạch, có hoa và có hạt.

Giới Động vật (Animalia) : Gồm những sinh vật có cấu tạo tế bào nhân thực, cơ thể đa bào. Sống dị dưỡng, có khả năng di chuyển, phản ứng nhanh. Chúng có mặt khắp nơi trên trái đất.

Giới động vật có hai nhóm chính là: Động vật không xương sống và động vật có xương sống.

Động vật không xương sống với các đại diện: ruột khoang, giun, thân mềm, chân khớp.

Động vật có xương sống với các đại diện: cá, lưỡng cư, bò sát, chim và thú.

Website :
Facebook :
Twitter :

Nguồn: https://sandatviet.vn/

Xem thêm : https://sandatviet.vn/thoi-su/the-gioi-dong-vat/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.